Gizlilik ve Üyelik Koşulları

Gizlilik Poliçesi

Personeliz.net, güncel güvenlik ve gizlilik standartları çerçevesinde tüm kullanıcıları için koruma sağlamayı taahhüt eder. Kullanıcıların işbu poliçe ya da yasalara aykırı olarak kullanımı durumunda, yetkili makamlardan gelecek bilgi paylaşım taleplerinde kullanıcı bilgilerini bu makamlarla paylaşma hakkını bulunduran Personeliz.net, yine işbu poliçede belirtilecek benzeri diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

Kullanıcı verilerinin sorumluluğu, güvenliği ve korunması Personeliz.net sorumluluğunda olup, platform bunları kullanıcılarına taahhüt eder. Güncel teknik yöntemlerle bu taahhütü sağlamaya çalışır. Personeliz.net’e düzenlenebilecek saldırılarda oluşabilecek veri açıklarında kullanıcılarını bilgilendirmeyi taahhüt eder, ancak bu hususta oluşabilecek zararlarda teknik ekspertiz sonucu Personeliz.net’in gereken önlemleri almasına rağmen sofistike bir saldırı gerçekleşmişse, sorumluluğu reddeder ve oluşabilecek tüm zararlardan saldırganı sorumlu tutar. Kullanıcılar bu önbildirimi üye olarak kabul eder ve onaylar.

Personeliz.net şikayet ya da öneri yönetimi konusundaki yöntemlerini saklı tutar. İş arayan ya da işveren kullanıcılar üzerinden gelecek şikayetleri ya da önerileri dilediği şekil ve zamanda değerlendirebilir. Şikayetlerin sonuçlandırılması tamamen platformun tasarrufunda olup, ilgili taraflara süreç ya da sonuca dair bilgi verme zorunluluğu bulunmaz. İşveren ya da iş arayanların platform üzerinden bulunduğu tüm iletişimler Personeliz.net tarafından okunabilir/kontrol edilebilir. Suç teşkil edilebilecek ya da uygunsuz iletişim içeriğinin karşı partiye ulaşmasını engelleyebilir, bu durumda platform bildirim vermeksizin eylem hakkını saklı tutar.


İş Arayan Gizliliği

Personeliz.net platformu üzerinden iş arayan profili oluşturmuş tüm kullanıcıların sağladığı temel bilgiler platformda işlevselliği artırmak amacı ile kullanılacaktır. Kullanıcıların sağladığı e-posta adresi ve telefon, kayıt aşamasında da belirtileceği üzere, platforma dair gelişmeleri, kullanıcıyı ilgilendirebilecek bildirimleri ve pazarlama çalışmalarını duyurmak üzere kullanılacaktır. Tercih hakkı kullanıcıya verilmekle birlikte, platformun temel işlevlerini yerine getirebilmesi adına zaruri durumlarda iletişim amaçlı olarak bu bilgilere başvurulacaktır. Kullanıcılar dilediği zaman kişisel bilgilerini, iletişim yöntem ve tercihlerini güncelleyebilirler.

Kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder, herhangi bir yanıltıcı/yanlış bilgi bulundurmadığını garanti eder. Kullanıcının suç teşkil edebilecek (ayrımcılık, suça yönlendirme, propaganda içerme, zan altında bırakma vs.) şekilde bilgi oluşturması ya da paylaşması yasak olduğu gibi, yasal yaptırımlara da yol açacaktır. Kullanıcı bu bildirimi okuduğunu, anladığını, onayladığını kabul ve taahhüt eder. Platformun kullanıcıların sağladığı bilgilerden dolayı herhangi bir zarara uğraması ya da yaptırıma maruz kalması durumunda, tüm zararlar aynen ve derhal olarak kullanıcıdan tazmin edilir, kullanıcı bu bildirimi kabul ve taahhüt eder.

Platform iş arayanlar için, iş başvurularında bulunabilmeleri adına, özgeçmiş oluşturma ve kaydetme imkanı tanır. Kullanıcıların özgeçmişlerinde zorunlu bazı alanlar hariç hangi bilgileri paylaşacağı kullanıcının tasarrufuna bırakılmıştır. Kullanıcıların özgeçmişleri, kullanıcıların platforma üyeliği devam ettiği ve onayları olduğu müddetçe ve onay kapsamında yayınlanmaya açık olacaktır, tüm aktif üyeler bu durumu kabul ederler. Oluşturulacak özgeçmişler iş başvurularında kullanıcı tarafından kullanılabilir. Özgeçmişler aktif ya da pasif olarak sınıflandırılır ve kullanıcıya tercih hakkı verilir.

  • Özgeçmişini aktif olarak sınıflandıran kullanıcılar, platformdaki işverenlerin, kullanıcı işverene başvuru yapsın ya da yapmasın, özgeçmiş havuzunda aktif olarak sınıflandırdıkları özgeçmişini görüntüleyebileceğini/erişebileceğini kabul eder. Aktif özgeçmişler, işverenler tarafından toplu sorgulama ve filtreleme ile sınıflandırılmış bir şekilde işverene iletilebilir, kullanıcı bunu kabul eder.
  • Özgeçmişini pasif olarak sınıflandıran kullanıcılar, sadece iş başvurusunda bulundukları işverenlerin özgeçmişlerini görüntüleyebileceğini kabul eder. İş başvurusu alan işverenlerin, özgeçmişe erişmesinin ardından, özgeçmişi 3. Kişiler ile paylaşması durumunda platform sorumlu kabul edilemez. Pasif özgeçmişler hiçbir şekilde özgeçmiş havuzunda erişilebilir halde tutulmaz. Doğrudan firmaya gönderilen özgeçmişlerde platform sorumlu tutulamaz.

Personeliz.net ile paylaşılacak kişisel bilgiler, platformun bu bilgileri kullanımı için onay verildiği anlamını da taşımaktadır. Paylaşılan bilgilerin diğer kullanıcılar tarafından kullanımı, manevi hak ihlali ya da her türlü zararınızda platformun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır, kullanıcı bu bildirimi kabul eder.

İşverenler, iş arayan kullanıcılar ile platform üzerinden iletişim kurabilirler. Bu iletişim kullanıcıya eğer onay verildiyse e-posta yolu ile, verilmediyse platform üzerinden bildirilecektir. İşverenlerin, iş arayanların yaptığı iş başvurularına dair iş arayanlara bilgi vermesi, geri dönüş yapması, işe alımı, mülakat süreci ve teklif hazırlaması tamamen işveren inisiyatifinde olup, platformun herhangi bir sorumluluğu ya da taahhütü bulunmamaktadır.


İşveren Gizliliği

Personeliz.net platformu üzerinden iş ilanı verebilmek için İşveren üyeliği açmak gerekmektedir. Platform üzerinden üye olan işverenler, platform ile iletişim ve kurumsal bilgilerini paylaşırlar. Bu bilgiler, iş ilanlarında iş arayanlara gösterilmek üzere, hizmet satın alımlarının faturalandırılmasında ve Personeliz.net’in satış/pazarlama aktivitelerinde kullanılır. İşverenler platformun sunduğu hizmetleri bir bedeli varsa bedeli karşılığında, ücretsiz ise ücretsiz olarak kullanabilirler. Platform işverenlere sunduğu hizmetleri sitesi üzerinden ya da satış/pazarlama faaliyetleri aracılığı ile işverenlere tanıtır. Satın alınan tüm hizmetler sadece işverenin kullanımına ait olup, herhangi bir şekilde başka kurum ya da şahıslara kullandırılamaz, devredilemez ya da bir başka işverenin hizmetini işveren adına kullanamaz. Hizmet bedeli fiyatlandırma politikasına dair hakların tamamı Personeliz.net’e ait olup, ön bildirimsiz bir şekilde güncelleme yapılabilir. Gerekli görüldüğünde, platform sunduğu hizmetlerde şeffaf ya da gizli olarak bazı kısıtlamalar uygulayabilir. Platformun genel kullanımına dair de gerek görüldüğünde şeffaf ya da gizli olarak bazı erişim sınırlandırmaları getirebilir.

İşverenlerin aldıkları hizmetlerde, hizmetin tarifi esastır. İşverenlere aldıkları hizmet çerçevesinde hangi haklara sahip olduklarının açıkça belirtilmesi platformun sorumluluğundadır. Hizmet açıklamasında belirtilebilecek sınırlamalar, kurallar ve uyumluluklar işveren tarafından hizmet alındığı anda kabul edilecektir. Personeliz.net, sunduğu hizmetlere dair tüm sınırlamalar ve kuralları, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir, farklı işverenler için farklı politikalar izleyebilir. İşveren üyeleri bu bildirimi kabul ederler.

İşveren firma platformu amacı dışında kullandığı takdirde, ya da platform üzerinden suç teşkil edebilecek kullanımda bulunduğu takdirde, firmanın üyeliği iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz. Firmalar özgeçmişleri, ilanları, başvuruları ve/veya firma bilgilerini platform üzerinden toplu ya da tekil olarak platform harici bir alana kaydedemez. Bu durumda firmanın eylemi kötüye kullanım olarak değerlendirilecek ve üyelikleri ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilecek, oluşabilecek tüm zararlar da firmadan tahsil edilecektir.

İşveren kullanıcı, Personeliz.net üzerinden eriştiği kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen ilke, kural ve şartlara uygun olarak kullanmak zorundadır. İhlal durumunda yasa çerçevesinde oluşabilecek yasal süreçlerde Personeliz.net sorumlu tutulamaz ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek tüm cezalarda sorumluluğu bulunmaz. İşverenler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Personeliz.net’in hali hazırda paylaştığı ya da paylaşacağı tüm ek protokol ve sözleşmeleri kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.

İşverenler sistem üzerinden kullanıcı girişi yaparak, eğer hakları bulunuyorsa, iş ilanları açabilirler. İlanlarda pozisyon adı ve işin tanımı detaylı olarak yazılmalıdır. İş ilanları işveren girişi yapılarak pasif hale getirilebilir. Platformdaki tüm ilanlardan ilanı açan kurum/kişi sorumludur. Suç ya da kötüye kullanım içeren ilanlar onaylanmayabilir, fark edildiğinde işverene bildirim yapılmaksızın kaldırılabilir. Bu bağlamda eklenen ilanlar onay sürecinden geçer ve yayınlanması garanti edilmez.

Personeliz.net gerektiğinde işveren ya da ilan bilgilerinde bildirimde bulunmaksızın değişikliklerde bulunabilir, üyelik ya da ilan feshi gerçekleştirebilir. İşverenler aynı kurumsal bilgilerle birden fazla üyelik oluşturduğu takdirde diğer üyelikler iptal edilebilir, bu nedenle bu gibi durumlarda önce platforma danışılmalıdır.


Genel Gizlilik Yönergeleri

Personeliz.net üzerinden dış internet sitelere yönlendirebilecek bağlantılar paylaşılabilir. Bağlantı sonucu yönlendirilecek sitenin gizlilik poliçesi, etik uyumluluğu ya da veri kullanımı konularında platform sorumlu tutulamaz. Bağlantılara dair oluşabilecek tüm risklerden, bağlantıya tıklayacak kullanıcılar sorumludur.

Personeliz.net üzerinde paylaşılan içeriğin, e-posta ya da sosyal medyalar aracılığıyla diğer kişilerle paylaşılması mümkündür. Paylaşımda sağlanması gereken e-posta ya da sosyal medya bilgileri paylaşma harici aktiviteler için kullanılmaz. Bununla beraber, platformdaki herhangi bir içerik (yazı, grafik, kod, istatistik vb.) izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz.

Tüm kullanıcılar platforma kullanıcı bilgileri ile erişim sağlarlar. Bu bilgilerin gizliliği kullanıcıların sorumluluğundadır, bu bilgilerin kullanıcı kaynaklı olarak üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Personeliz.net sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda platform derhal bilgilendirilmelidir. Tüm kullanıcıların belirlediği kullanıcı bilgilerinin doğruluğu, güncelliği ve korunması tamamen kullanıcının insiyatifinde olup, kullanıcı kaynaklı olarak üçüncü kişi ya da kurumların eline geçmesi ve bunun sonucunda doğabilecek tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı Personeliz.net’in böyle bir durumda sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların profillerini kullanma hakları yalnız kendilerine ait olup, başkalarına devredilemez/kullandırılamaz. İhlali halinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya ait olup, kullanıcıya tanımlanmış hizmetlerin ön bildirimsiz durdurulmasına ve kullanıcı hesabının fesih edilmesine sebep olabilir.

İşbu Gizlilik Poliçesi, Personeliz.net’in kullanıcıları ile arasında veri ve site kullanımını belirleyici maddeleri içeren bir sözleşmedir. Kullanıcılar, platforma üye olduklarında bu maddelerin tamamını okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, uyumluluk göstereceğini ve işbu poliçenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Personeliz.net, dilediğinde işbu poliçe üzerinde önbildirimsiz değişiklik yapabilir. Ayrıca, önceki sözleşmelerin de bir kopyasını elinde bulunduracağını taahhüt eder.