Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:

Ünvanı : Personeliz Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

Adresi : Sultan Orhan Mah, Yeni Bağdat Cd. D:No: 494, 41400 Gebze/Kocaeli, Türkiye

Telefon : +90 262 646 23 24

Fax : +90 262 646 23 24

E-mail: info@personeliz.net

İnternet Sitesi : www.personeliz.net


1.2- ALICI

(Aşağıdaki alıcı bilgileri, sistem tarafından doldurulup bu siparişi veren kişinin e-posta adresine, sipariş özeti e-posta gönderisinin en altında bir nüshası yer alacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı : Bu siparişi veren kurum adı.

Adresi:Bu siparişi veren kurumun beyan ettiği adresi.

Telefon:Bu siparişi verenkurumun beyan ettiği telefon numarası.

E-mail: Bu siparişi veren kurumun beyan ettiği e-posta adresi.


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait Personeliz.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : Bugünkü tarih (e-postanızda tarih yazılı olarak gönderilecektir.)

Ürün Adı | Adet | Toplam | Ürün Tutarı (Fatura, sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.)

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, kapsamı, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: Sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.

Teslimat adresi: Sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.

Toplam Tutar: Sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın sistemde tanımlı hesabına, yasal süre içinde, sistemdeki hesabı dahilinde teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya iadesi zorunludur. SATICI kendi sisteminde ürün iadesini sağlar, ALICI’ya ek bilgilendirmede bulunulmaz.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya iletişimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde düzeltmenin yapılması için SATICI’ya bildirilebilir, bu takdirde tüm sorumluluk SATICI tarafından karşılanacaktır, ALICI ücret iadesi talep edebilecektir.


MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün sistemdeki hesabına tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya iade edilmesi istendiğine dair resmi bildirim ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  • Her türlü yazılım ve programlar
  • Sistem içinde tek kullanımlık, kontör tabanlı haklar
  • Sistem içinde sunulan paketler

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Bu sözleşmenin başında, Taraflar bölümünde değinilen bilgilere sahip SATICI

ALICI

Bu sözleşmenin başında, Taraflar bölümünde değinilen bilgilere sahip ALICI