Teslimat ve İade Bildirimi

GENEL
 • 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 • 2. ALICIlar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 • 3. Satın alınan her bir ürün, 3 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının sistemdeki hesabına teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICIlar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 • 4. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 • 5. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, SATICI bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
 • 6. ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
 • 7.Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya iadesi zorunludur. SATICI kendi sisteminde ürün iadesini sağlar, ALICI’ya ek bilgilendirmede bulunulmaz.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
 • 8.SATICI mücbir sebepler veya iletişimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 • 9.ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almasından itibaren oluşacak sorunları SATICI’ya bildirme konusunda yükümlüdür. Teslim alınan mal/hizmetin 3 gün içerisinde sorun bildirimi yapılmazsa hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti kullanım koşullarına saygılı bir şekilde kullanmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:
 • 10.ALICI, sözleşme konusu ürürünün sistemdeki hesabına tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya iade edilmesi istendiğine dair resmi bildirim ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 • ŞİRKET ADI/UNVANI: Personeliz Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

  ADRES: Sultan Orhan Mah, Yeni Bağdat Cd. D:No: 494, 41400 Gebze/Kocaeli, Türkiye

  E-MAİL: info@personeliz.net

  TEL: +90 262 646 23 24

  FAKS: +90 262 646 23 24

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
 • 12.ALICI, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 • 13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
 • 14.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya E-Mail ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
 • 15.ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ve iade formu doldurularak SATICI’ya iletilmelidir.
İADE KOŞULLARI:
 • 16.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 • 17.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 • 18.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
 • 19.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, ALICI tarafından kullanılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 • 20.Elektronik hizmet olarak kategorilendirilen ve kontör tabanlı hiçbir servisin iadesi mümkün değildir. Bunun yanında, sistem üzerinden sunulan hizmet paketlerinin parçalı kullanımı halinde sorun olmamasına rağmen iadesi de mümkün değildir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
 • 21.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
ÖDEME VE TESLİMAT:
 • 22.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Ziraat Katılım Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
 • 24.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online ödeme imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.